Vào ngày chợ phiên, bà con các dân tộc Mông, Tày, Bố Y xuống chợ từ sớm, mang theo các sản vật địa phương để trao đổi, mua bán với nhiều nét độc đáo.


Hà Giang - Những phiên chợ sắc màu.